Dekanın Mesajı

Günümüzde bilim ve teknolojide ilerlemeler birçok hastalıkların erken tanılanmasını ve tedavi edilmesini sağlayarak beklenen yaşam süresini uzatırken, yeni ortaya çıkan hastalıklar kitlesel ölümlere neden olmaktadır. Sağlık alanında yaşanan bu değişimler sağlık çalışanlarının rolünü ve önemini arttırmış, sağlık sistemi içinde daha görünür hale getirmiştir. Sağlık hizmetleri toplum ve bireylerin sağlık düzeyini yükseltmek, geliştirmek için sağlığın korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu için yapılan çalışmaların tümünü içerir. Jean-Jacques Rousseau’ya göre mesleklerle toplum arasında toplumsal bir sözleşme vardır, meslekler topluma verdikleri hizmetlerin niteliğine göre değer kazanılar. Bu bağlamda toplumun sağlık hizmeti veren mesleklerden nitelikli hizmet beklentisi bulunmaktadır. Mesleklerin topluma nitelikli hizmet sunması nitelikli eğitim almaları ile mümkündür. 

Bilgiyi üretme ve yaymayı, nitelikli mezunlar vermeyi, toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi, eğitimde ulusal ve uluslararası yeterliliği sağlamayı misyon edinmiş Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı; öğrencilerini, akademik veya çalışma hayatlarında yaratıcı düşünce gücüne sahip, etik değerlere önem veren, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, çok yönlü düşünebilen, sürekli öğrenmeyi prensip edinmiş, araştırmacı, üretken, yeniliklere açık, multidisipliner çalışmalarda etkin rol alan profesyonel meslek insanı olarak yetiştirmektir.

2016 yılında kurulmuş olan, 2018 yılında öğrenci almaya başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitim gören 532 öğrencisi bulunmaktadır. Fakültemiz yabancı uyruklu öğrenciler tarafından da tercih edilmektedir ve verdiği nitelikli eğitim ile en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Hayriye ÜNLÜ   (Dekan)