Staj

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, girişimsel olmayan yöntemlerle tedaviye odaklı uygulamalara yönelik bir bilim dalıdır. Bu nedenle fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ikinci sınıftan itibaren teorik eğitimle birlikte yoğun bir uygulamalı eğitime odaklanır. Öğrencilerin ikinci ve üçüncü sınıfta yaz stajlarını, dördüncü sınıfta ise tamamen uygulamaya yönelik klinik uygulama derslerini almaları zorunludur.  

FTR 212 ve FTR 312 kodlu yaz stajı derslerinin amacı, öğrencilerin güz ve bahar döneminde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, pratik uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu tanımalarını sağlamaktır.

Staj sürecinizde takip etmeniz gereken tüm adımlar staj iş akış şemasında verilmiştir. Daha fazla bilgi için üniversitemiz staj yönergesini ve bölümümüz staj usul ve esaslarını inceleyiniz.

Staj yapacak öğrencilerin; İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış; staj önkoşulu derslerinden başarıyla geçmiş olmaları gerekmektedir.