Staj

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Staj (Uygulama) Protokolü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü stajları, Toplum Sağlığında Beslenme Stajı, Klinik Beslenme Çocuk Stajı, Klinik Beslenme Erişkin Stajı, Toplu Beslenme Sistemleri Stajı ve Dış Hastane ve Kurum Stajı derslerinden oluşur.

Toplum Beslenmesi Stajı

a.Bu staj, öğrencilerin Toplum Sağlığı ve Beslenmesi alanrnda edindiği bilgileri Toplum Sağlığı/Halk Sağlığı Diyetisyeni'nin çalışma alanlanına ilişkin sahada gözlem ve uygulama yaparak, araştırma yapıp veri toplayarak, sorunları yerinde görerek, beslenme durumunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için beslenme eğitimi vererek öğrenmesini, gerekli bilgi-beceriyi kazanmasını amaçlar. Staj, hastaneler, koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, dispanserler, huzurevleri ve yaşlı bakımevleri, kreş ve gündüz bakımevleri, anaokulları, beslenme danışmanlığı merkezleri, spor merkezleri ve spor kulupleri ile spor yaz okulları ve/veya sahada bizzat ev/aile ziyaretleri ile yapılabilir.

b. Staj öğretim elamanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.

c. Staj için çalışma süresi öğrencinin staj yaptığı hastane veya kurumun çalışma saatlerine göre stajda görevli öğretim elamanı tarafından belirlenecektir.

Klinik Beslenme Çocuk Stajı

a. Bu staj öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hasta bakım ve tedavisinde görevli sağlık personelleri ve idari birimlerle birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları, çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve gözlemler ile bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla Üniversite Hastanesi’nde ve/veya Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü sağlık kuruluşlarında yapılır.

b. Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.

c. Staj için çalışma süresi öğrencinin staj yaptığı hastane veya kurumun çalışma saatlerine göre stajda görevli öğretim elamanı tarafından belirlenecektir.

Klinik Beslenme Erişkin Stajı

a. Bu staj öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hasta bakım ve tedavisinde görevli sağlık personelleri ve idari birimlerle birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve gözlemler ile bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla Üniversite Hastanesi’nde ve/veya Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü diğer sağlık kuruluşlarında yapılır.

b. Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.

c. Staj için çalışma süresi öğrencinin staj yaptığı hastane veya kurumun çalışma saatlerine göre stajda görevli öğretim elamanı tarafından belirlenecektir.

Toplu Beslenme Sistemleri Stajı

a. Bu staj öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine imkan sağlamak, toplu beslenme sisteminde bilimsel esaslara uygun yöntemleri öğrenmelerini ve besinlerin satın alınmasından artıkların kaldırılmasına kadar ki tüm süreçlerde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla Üniversite Hastanesi’nde ve/veya diğer kurum ve kuruluşlarda yapılır.

b. Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.

c. Staj için çalışma süresi öğrencinin staj yaptığı hastane veya kurumun çalışma saatlerine göre stajda görevli öğretim elamanı tarafından belirlenecektir.