Misyon ve Vizyon

MİSYON

Bilim ve teknolojiye dayalı, çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmede rol oynayacak uluslararası standartlarda sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmektir.

VİZYON

Sağlık Bilimleri alanında yer alan farklı disiplinlerde; eğitim, öğretim ve uygulama alanlarında kaliteyi yakalamış, alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında öncülük eden bir fakülte olmaktır.