Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Beslenme Bilimleri Anabilim dalı, besinlerin ve besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri ve besinlerin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili biyolojik süreçleri ve moleküler mekanizmaları inceleyen bilim dalıdır. Anabilim dalı çalışmaları ile yaşam boyu birey ve toplum sağlığının korunması için gerekli ileri düzeyde bilgi üretmeyi, araştırma ve uygulamalar yapmayı ve bu çerçevede akademik bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.