Birim Kalite Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ayça ARACI  Komisyon Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Semra ALKAN TÜRKUÇAR Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hatice GÜLSOY Üye
Abdurrahman ÖZKÖSEMEN Üye