Bölüm Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Kuruluş:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TBMM’de 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. Bölümümüz İlk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda alarak eğitim öğretime başlayacaktır.

Kazanılan Derece: Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS'ye sahip öğrencilere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili: Bölümün öğretim dili Türkçedir.

Ölçme ve Değerlendirme: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ilişkin esaslara göre ölçme ve değerlendirme gerçekleştirilir.

Program Tanıtımı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Diploması ile birlikte fizyoterapist ünvanını almaktadırlar. Bir fizyoterapist, hareket bozukluğuna neden olan her türlü hastalık, yaralanma, doğuştan gelen özür, yaşlılık, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek uzman hekimin tanısından sonra fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip bir sağlık elemanıdır.

Dünyada ve ülkemizde çeşitli hareket ve fonksiyon bozukluklarında yaşam kalitesini arttırmak adına toplumların gelecekteki ihtiyaçlarının artması, fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Yaşam süresinin giderek artması ve beraberinde nüfusun yaşlanması, yaşamak kadar yaşam kalitesinin önemli olduğunun anlaşılması ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlığın bilinçli korunması gereği koruyucu ve tedavi edici Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öncelikli alanlardan birisi olmuştur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin 4 yıllık eğitim ve öğretim programı içinde teorik ve uygulamalı derslerden edindikleri bilgileri kullanarak araştıran, sorgulayan ve elde ettiği bilgileri ürüne dönüştürebilen,  problem çözme ve klinik karar verme becerisine sahip, eleştirel, yorumlayıcı, bilimsel çalışmalar yapabilen, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yetkin kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Mezunların İstihdamı:

Fizyoterapistlerin çalışma alanları ve dolayısıyla piyasanın mezunlara olan talebi her geçen gün daha da artmaktadır. Mezunlar yataklı tedavi merkezlerinin (Üniversite, Kamu ve Özel Hastaneler) fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, romatoloji, ortopedi, nöroşirurji, kalp damar ve göğüs cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, genel cerrahi, el cerrahisi, onkoloji, ortez-protez üniteleri, sporcu sağlığı üniteleri, yanık merkezleri, acil ve yoğun bakım ünitelerinde çalışabilirler. Bunun yanında;

 • Ayaktan Tedavi Veren Tıp Merkezleri
 • Zİhinsel, bedensel, görsel, işitsel rehabilitasyon merkezleri
 • Çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezleri
 • Protez-ortez rehabilitasyon merkezleri
 • Mesleki rehabilitasyon merkezleri
 • Evde sağlık hizmeti merkezlerinde
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Spor merkezleri
 • Halk sağlığı merkezleri
 • Endüstriyel kuruluşlarda
 • Belediye ve bakanlıklarda
 • Kaplıcalarda
 • Spor klüpleri
 • AR-GE Laboratuvarları
 • Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde görev yapabilmektedirler.