Genel Tanıtım

Çocuk Gelişimi Bölümü

Kuruluş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 03.08.2016 tarihli 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 13.06.2016 tarih 2016/8969 nolu sayılı kararnamenin eki karar uyarınca kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisans programına öğrenci almaya başlamıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen puan türlerinden yeterli puan alma koşuluyla programa kayıt yaptırabileceklerdir.

Kazanılan Derece: Dört yıllık eğitim planında yer alan uygulamalar dahil bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS'ye sahip öğrencilere Çocuk Gelişimi Bölümü alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili: Bölümün öğretim dili Türkçedir.

Ölçme ve Değerlendirme: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ilişkin esaslara göre ölçme ve değerlendirme gerçekleştirilir.

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim ve özbakım becerileri) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimci yetiştirmek ve çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Çocuk Gelişimcinin temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.

Mezunlarımız aldıkları çocuk gelişimci unvanlarıyla; gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını eklektik bir yaklaşımla ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme; yine tanılama sonucunda gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele alma gibi hizmetleri yerine getirmektedir. Benzer şekilde özel eğitim alanında de özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yapıp çocuk ve aile için gerekli önlemleri, ilgili profesyonellerle multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Uygulamalarımız

  • Gelişim Gözlemleri
  • Topluma Hizmet Uygulamaları
  • Sağlık Kuruluşlarında Klinik Uygulamalar
  • Okul Öncesi Eğitim Uygulaması
  • Özel Eğitim Uygulaması
  • Çocuk Gelişiminde Klinik Uygulamalar

Mezunlarımızın İş Olanakları

Mezunlarımız; Sağlık Bakanlığı’na bağlı toplum sağlığı merkezleri, hastaneler, hastane okulları, Çocuk İzlem Merkezleri gibi resmi ve özel kurumlarda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda (Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Koruma ve İlk Müdahale, Değerlendirme Birimi); Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde; Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çocuk gelişimci olarak; radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Kuruluşlarında uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.