Bölüm Hakkında

Kuruluş:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 03.08.2016 tarihli 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 13.06.2016 tarih 2016/8969 nolu sayılı kararnamenin eki karar uyarınca kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde yedi anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları; Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliğidir. 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği’nde Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır.

Kazanılan Derece: Dört yıllık eğitim planında yer alan uygulamalar dahil bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS'ye sahip öğrencilere Hemşirelik Bölümü alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili: Bölümün öğretim dili Türkçedir.

Ölçme ve Değerlendirme: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine ilişkin esaslara göre ölçme ve değerlendirme gerçekleştirilir.

Program Tanıtımı: Hemşirelik Bölümü; birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik, insanı tanımayı ve yaşam boyunca deneyimlediği, sağlık/hastalık durumlarında gereksinim duyduğu bakım ve uygulamaları gerçekleştirmeyi içerir. Hemşirelik Bölümünde, mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik dört yıllık lisans eğitimi ve yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Dört yıllık programın ilk üç yılında teorik ve uygulama eğitimleri birlikte verilmekte olup, öğrencilerin daha önceki yıllarda edindikleri bilgileri uygulamaya aktarmalarını ve böylece mezuniyet sonrası mesleki yaşama hazırlanmalarını sağlamak amacıyla intörnlük uygulamalarını kapsamaktadır.

Hemşirelik bölümümüzün öncelikli hedefi; birey ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi, hastalık durumunda hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar ışığında planlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, eleştirel düşünebilen, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştirebilen, liderlik özelliklerine sahip, yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürebilen yeterlilikte hemşireler yetiştirmektir.

 

Mezunların İstihdamı:

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici ve klinisyen/akademisyen hemşire olarak çalışabilirler. Çalışma alanları;

 • Tüm özel ve kamu hastaneleri/üniversiteleri
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Tıp Merkezleri
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları
 • Yaşlı Bakım Evleri
 • Okullar
 • İşyeri Sağlık Birimleri
 • Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar
 • Acil Sağlık Hizmetleri