Misyon-Vizyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Misyon:

Eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, etkin disiplinler arası çalışma prensibi doğrultusunda alanda bilgi üretebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilim ve insanlığın yararına sunabilen, çağdaş, yenilikçi, bilgili, aydın, araştıran, sorgulayan, özgün bakış açısına sahip fizyoterapistler yetiştirmek; yaptığı özgün bilimsel araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, toplum yararına üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.

Vizyon:

Toplumun sağlığı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesinde insanlığa hizmet eden, lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası standartlarda eğitim veren, yaptığı özgün bilimsel çalışmalarla ve yetiştirdiği nitelikli mezunlarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda kaynak gösterilen, alanında saygın ve tanınan  bir bölüm olmaktır.