Diyetetik Anabilim Dalı

Diyetetik Anabilim Dalı

Doğumdan itibaren bireyin beslenme şekli, bazı hastalıkların oluşma riskini arttırabilmekte veya çocuk ölüm nedenlerini oluşturan birçok hastalığın temelinde beslenme yetersizliği sorunu görülmektedir. Bu nedenle döllenmeden başlayarak büyüme ve gelişmenin tamamlanmasına kadar uzanan değişik dönemlerde; organizmanın anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin bilinerek beslenme ilkelerinin uygulanması ve daha erken yaşlarda doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması çok önemlidir. Ayrıca gerek gebe gerekse emzikli anne beslenmesinin, annenin ve bebeğin sağlığındaki önemi tartışılmazdır. Bebeklikten başlayarak her yaş grubunda görülebilen çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan beslenme ve metabolizma ile ilgili bozuklukları azaltmak, ilerlemesini önlemek ve iyileşmeye yardımcı olmak amacıyla normal beslenme şeklinde yapılan değişikliklere "Diyet Tedavisi" denir. Diyet: bireyin yaşına, cinsine, vücut yapısına, beslenme alışkanlıklarına, fiziksel aktivitesine, sosyo-ekonomik koşullarına göre ve uygun besin hazırlama ve pişirme yöntemleri kullanarak düzenlenmelidir. Zira özellikle çocukluk çağında veya daha ileriki yaşlarda tanısı konulan ve tedavisine başlanan kronik, endokrin, metabolik ve malabsorpsiyon hastalıklarından pek çoğu ilaç tedavisinin yanı sıra ve hatta bazen tek başına yaşam boyu diyet tedavisi ile düzeltilebilmektedir. Bu nedenlerle gerek çocuk, gerekse yetişkin hastaların hızlı ve etkin şekilde tedavisinde ve sağlıklı bir yaşam sürmesinde diyetetik biliminin büyük bir önemi vardır. Bu doğrultuda hastalıklara yönelik diyetetik ürünlerinin üretimine yönelik teknolojik gelişmelerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu gelişmeler diyetetik ürünlerinin ülkemizde üretimine öncelik verecek yurtdışına bağımlılığı da engelleyecektir.