Bölüm Hakkında

Tarihçe:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TBMM’de 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi olmak üzere dört anabilim dalı kurulmuştur. Bölümümüz ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Programın Amacı:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürüten bir bölüm olarak faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece: Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS'ye sahip öğrencilere Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili: Bölümün öğretim dili Türkçedir.

Ölçme ve Değerlendirme: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ilişkin esaslara göre ölçme ve değerlendirme gerçekleştirilir.

Çalışma Alanları:

Diyetisyen, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, aile sağlığı, toplum sağlığı, özel danışmanlık merkezlerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Tedavi Kurumları

 • Tüm Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları
 • Renal Bakım Üniteleri
 • Diyabet Üniteleri
 • Metabolik Üniteler
 • Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları
 • Onkoloji Üniteleri
 • Transplantasyon Üniteleri
 • Rehabilitasyon Üniteleri
 • Kardiyoloji Üniteleri

Halk Sağlığı Hizmetleri

 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri
 • Beslenme Danışmanlık Merkezleri
 • İşçi Beslenmesi
 • Sporcu Beslenmesi
 • Yaşlılıkta Beslenme
 • Okul Beslenme Eğitimi Programları
 • Besin Pazarlama Hizmetleri
 • Besin Kontrol Laboratuvarları
 • Uluslararası Kuruluşlar

Toplu Beslenme Sistemleri

 • Okullar
 • Kreşler
 • Huzur Evleri
 • Oteller
 • Yemek Fabrikaları
 • Kamu Kuruluşları
 • Hava Ulaşım Hizmetleri
 • Deniz Ulaşım Hizmetleri
 • Demiryolu Ulaşım Hizmetleri
 • Restoranlar
 • Sağlık Kuruluşları