Öğrenci

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Eğitim ve Öğretim

Sekiz dönemlik eğitim öğretim programı içinde ilk iki dönem anatomi, fizyoloji, biyofizik, biyokimya, psikoloji gibi temel mesleki dersler verilmektedir. Bu temel dersler ayrıca diğer dönemlerde göreceği mesleki dersler için de bir alt yapı oluşturur. Üçüncü- altıncı dönemlik eğitim öğretim programında ise öğrenciler almış oldukları mesleki derslerin yanı sıra spesifik hastalık ve yaş gruplarına özel fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve terapatik yaklaşım eğitimlerini almaktadırlar. Yedinci ve sekizinci dönemde klinik uygulama eğitimi ile öğrencilere, üç yıl boyunca öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca ikinci ve üçüncü yaz dönemlerinde öğrencilerin eğitimlerini pekiştirecek, öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatları bulacakları yaz stajı yapma zorunlulukları bulunmaktadır.