İç Kontrol

Görev Tanımları Genelgesi

Hassas Görevler

Birim Faaliyet Raporu (2021)

Birim Faaliyet Raporu (2020)

 

Formlar

FR-013-sbf-bulaşıcı-hastalıkları-hemşireliği-dersi-değerlendirme-formu

FR-014-sbf-çocuk-gelişimi-bölümü-lisans-öğrenci-tanıma-formu

FR-015-sbf-hasta-tanılama-formu

FR-016-sbf-hemşirelik-esasları-uygulama-değerlendirme-formu

FR-017-sbf-intern-öğrenci-dosyası

 

İş Akış Şeması Formları

1 ALKÜ İA-002-Anabilim Dalı Başkanı Atama İş Akışı

2 ALKÜ İA-029-Bütçe İşlemleri İş Akışı

3 ALKÜ İA-038-Stratejik Planının Hazırlanması İş Akışı

4 ALKÜ İA-039-Faaliyet Raporunun Hazırlanması İş Akışı

5 ALKÜ İA-040-Performans Programının Hazırlanması İş Akışı

6 ALKÜ İA-048-Ek Ders İşlemleri İş Akışı

7 ALKÜ İA-049-Genel Evrak Birimi Gelen Evrak İş Akışı

8 ALKÜ İA-052-Rektörlüğe Bağlı Bölümlerin Öğretim Elemanı (Arş.Gör. Okutman, Uzman…) Kadroları İş Akışı

9 ALKÜ İA-063-Devir Teslim İşlemleri İş Akışı

10 ALKÜ İA-068-Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-İnşaat İş Akışı

11 ALKÜ İA-075-Maaş Hazırlama İş Akışı

12 ALKÜ İA-076-Maaş ve Ekders Dışındaki Ek Evraklar Hazırlama İş Akışı

13 ALKÜ İA-081-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

14 ALKÜ İA-088-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

15 ALKÜ İA-102-SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı

16 ALKÜ İA-122-Yaz Okulu İşlemleri İş Akışı

17 ALKÜ İA-215-Web Duyurusu İş Akışı

18 ALKÜ İA - Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Dilekçesi