Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Kamile DEMİR        (Başkan)

Prof. Dr. Bünyamin AYDIN     (Üye)

Prof. Dr. Gülsüm YILDIRIM    (Üye)

Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM         (Üye)

Doç. Dr. Kadir BİLEN               (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Pelin UYMAZ    (Üye)

Eski Site