FAKÜLTEMİZ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GEÇEKLEŞTİRİLDİ

 

    2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerinin işleyişini görüşmek amacıyla Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sayın Hayriye ÜNLÜ’nün başkanlığında fakülte toplantısı düzenlendi. Toplantıya fakültemizin akademik personeli ve ilgili idari personeli katıldı. Toplantı pandemi süreci tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

 

   Toplantıda eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerine ilişkin ara sınav tarihleri, sonradan kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sınav hakkı,  Bologna verilerinin güncellenmesi gibi konularda karara varıldı. Ayrıca toplantıda fakültemizin diğer ihtiyaçları çerçevesinde de görüş ve öneriler ortaya konuldu.

Eski Site